Brookfield School

Welcome to Brookfield School

Nau mai, haere mai ki 

Te Kura o Manunui

Pepeha

Ko Pūwhenua, Ko Mauao, Ko Ōtanewainuku, KoTukituki ngā maunga

Ko Tamatea-pokai-whenua te tangata 

Ko Tauranga te moana 

Ko Tākitimu te waka tapu

Ko Ngāti Ranginui te iwi 

Ko Ngāi Tamarāwaho te hapū 

Ko Kopurereroa te awa

Ko Waikareao te kete kai 

Ko Motu o Pae te urupā tapu

Te Ōhākī  


Motto

"Poipoia Kia Rere"

Nurturing students to succeed

Te Whakakitenga School VisionOur tamariki will have a strong sense of culture, identity and language.

They will be engaged in their learning (Ako) , be caring (Manaakitanga), respectfully work together  (Whānau)   through challenges  (Manawaroa)  and communicate honestly. (Ngakau Pono) 

Ngā Uara  

Values

Whakamanahia ahau - Respect for self


Whakamanahia ngā tāngata kē atu - Respect for others


Whakamanahia te taiao - Respect for the environment

Whare Tapa Whā

Holistic Wellbeing approach

Sir Mason Durie

 


Find us on Facebook by clicking on the icon below.